اختصاصی/ راجر فدرر و رافائل نادال در لیورکاپ 2017

1,362
در آستانه مسابقات لیورکاپ 2018، نگاهی انداخته ایم به رقابت راجر فدرر و رافائل نادال در قالب تیم اروپا.
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel