ایگرد | کودک فقط زندگی شما رو تغییر نمیده. کودک همه چیز رو تغییر می ده.

1,975

کودک فقط زندگی شما رو تغییر نمیده. کودک همه چیز رو تغییر می ده. این تنها یک تبلیغ نیست، بلکه برند پمپرز برای کمک به نوزادهای نارس،پوشک کوچولو درست کرده

ایگرد 399 دنبال کننده

شبکه یک

2 ماه پیش
دنبالی. لطفا کانال ما رو دنبال کنید
pixel