آشنایی با مجتمع آموزشی سرآمد 98

92
دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرآمد متوسطه اول و دوم مدیر نمونه استان و کشور دارای دبیران مجرب و متخصص با کادر اموزشی دلسوز و کارامد اختصاص پشتیبان اموزشی ویژه هر پایه اختصاص مشاوران تحصیلی و انگیزشی دارای ازمایشگاه و کارگاه رایانه تخصصی و هوشمند محیطی دلنشین و ارام
pixel