تکنامه- خالق Comic Sans منفورترین فونت تمام تاریخ کیست؟

739

حدود ۲ دهه از زمانی می گذرد که این فونت عجیب و غریب، زشت و غیر قابل تحمل عرضه شده است و هنوز هم استفاده از آن رایج است. حالا یک برنامهٔ ویدئویی کوتاه از شبکهٔ CNN به سرا تاریخچه و طراح این فونت رفته است. در این ویدئو ما به دههٔ ۹۰ می رویم و متوجه می شویم که کمیک سنس از کجا و برای چه کاری طراحی شده بود؟ متن کامل در: https://www.technameh.com/?p=5465