ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Animal Names: Types of Animals in English with Useful List and Animal Pictures

452
سعید کفایتی 2.9 هزار دنبال‌ کننده
Animal Names! https://7esl.com/animals-vocabulary-animal-names/ Types of Animals Animals can be classified by different basic categories as follows: • Pets • Farm Domestic Animals • Wild Animals • Mammals • Sea Animals • Birds • Insects ---------------------------------------------------------------------------------------- WATCH MORE: ★ Grammar: https://goo.gl/7n226T ★ Vocabulary: https://goo.gl/E5Ty4T ★ Expressions: https://goo.gl/JBpgCF
سعید کفایتی 2.9 هزار دنبال کننده
pixel