اموزش زبان انگلیسی رمزی

186

نحوه ارائه فیلم ها به چه صورتی است؟ # آشنایی با کلمات جدید موجود در فیلم و تلفظ آنها # آشنایی با ترجمه فارسی لغات جدید # مشاهده مجدد گزارش به همراه دیدن فقط لغات جدید در زیر تصویر این مجموعه مشتمل بر ۱۳۵ گزارش به زبان انگلیسی است. هریک از فیلم ها (گزارش ها) به همراه زیرنویس انگلیسی و فارسی ارائه شده اند. قیمت20.000تومان جهت خرید به 09030162380 پیام بدین

Mr. Tutorial
Mr. Tutorial 24 دنبال کننده