تقدیر وتشکر ازشهرداری گرگان در شهرستان آق قلا

113
جلسه تقدیرازخدمات شهرداری گرگان درشهرستان آق قلا و اتمام ماموریت خدمت رسانی درفاز اول
Hirkannews 12 دنبال کننده
pixel