تعریف کوچینگ به زبان ساده

171

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده کوچینگ را برای شما تعریف کنیم توصیه میکنم ویدئو بالا را ببینید. برای شرکت در دوره بیزینس کوچینگ سعید محمدی با شماره 02166064000 تماس حاصل فرمایید

مطالعه شریف
مطالعه شریف 193 دنبال کننده