نشنال اینترست: هرگز به جنگنده‌های تولید داخل ایران نخندید

831

زمانی که رسانه ها شهامت بیان حقیقت را ندارند و یا منافع مالیشان اجازه نمی دهد حقایق را صراحتا مطرح نمایند این ما میهن پرستان هستیم که بایستی رسانه شویم. رسانه شما هستید ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد

بومرنگ آبی
بومرنگ آبی 653 دنبال کننده