فصل دوازدهم - Featured Snippets

118

در این فصل کاملا یا Featuted Snippets ها آشنا خواهید شد و تاثیر فوق العاده اون رو برای افزایش ترافیک سایت متوجه می شوید { مدت زمان آموزش : 2 ساعت و 6 دقیقه } [ نحوه سفارش کامل آموزش از سایت olgoha.com ]