رول پلی - مجتبی انتحاری - ویدیو قوانین شکسته شده ایران رول پلی بر روی پرهام

795
توی یک شب بقیشا خودتون ببینید و دست اخر باعث شد پرهام با رای مثبت یکی از ادمین ها ( پارتی بازی ) از پی دی اخراج بشه. در موقع اپلود این ویدیو فهمیدم که پرهام برگردانده شد به پی دی که خیلی خوشحال شدم.
pixel