جلسه پنجم تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بربستر کلان داده

4,962
جلسه پنجم دوره "تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده" در تاریخ 20 بهمن 1395 توسط مهندس علیرضا اخوان و مهندس محمد خالوئی در کارگروه داده های عظیم دانشگاه صنعتی شریف ارائه گردید. این ارائه به صورت کارگاه تعاملی برای مباحث عملی TensorFlow (تنسورفلو) تعبیه شد و در این کارگاه مباحث تئوری جلسات گذشته به صورت عملی روی TensorFlow کار شد. جزئیات بیشتر در سایت bigdataworkgroup.ir مشاهده نمایید.
pixel