مستندی از پدر علم داروسازی ایران از شبکه جهانی جام جم

930

مستند پیش رو «از هزار جریب تا قله» نام دارد که به بررسی ابعاد شخصیت استاد فرهیخته دکتر عباس ادیب حبیب آبادی پدر علم فارماکولوژی (داروسازی) ایران می پردازد. این مستند مهرماه 95 از شبکه جهانی جام جم پخش گردید. این برنامه تصویر زندگی مردی است که دانشگاه اصفهان را از انحلال نجات می دهد. شما را به دیدن این مستند دعوت می نماییم ..