راز های مخوف تونل های داعشی ها در سوریه! + فیلم باورنکردنی

616

برخی خبرنگاران با ورود به مناطق آزاد شده استان حماه در سوریه اتفاقات آنجا را از نزدیک رویت کردند.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.6 هزار دنبال کننده