روش ساخت شمع درجا در مهندسی عمران

216

این ویدیو به روش ساخت شمع درجا در مهندسی عمران پرداخته شده است. مطالب جالب بیشتردر مهندسی عمران در لینک زیر https://youtu.be/uoW9mTUNv_Q مهندسین عمران می توانند آگهی استخدام مهندسی عمران وطن جاب را در لینک زیر پیگیری نمایند. http://yon.ir/civiljobs