کنترل پمپ ایرانی

42

کنترل پمپ ایرانی با قابلیت تنظیم.مزایا :بدون کیت الکترونیکی ،قابلیت نصب پشت منبع ذخیره، بدون محدودیت در تعداد طبقات، قابل تنظیم فشار و دلتای فشار، با گارانتی، قابل تعمیر، بی نیاز از منبع تحت فشار و...