تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه س - ق 2 - کیش 1386

1,143
تکیه دولت با هزینه‌ سیصدهزار تومان در کنار عمارت بادگیر و بر روی زندان سیاه‌چال در جنوب عمارت شمس العماره بنا شد ناصرالدین شاه بعد از مخالفت مردم به ساخت سالن تئاتر آن مرکز را به مراسم روضه‌خوانی و تعزیه‌ اختصاص داد استقبال شدید مردم بخصوص زنان از نمایش‌های مذهبی و همچنین کوچکی فضای تکیه عباس‌آباد که ازدحام و ناراحتی تولید می‌کرد و کار اجرای تعزیه را مختل ، تکیه دولت را با استقبال مواجه کرد این بنا بعدها به دستور رضا شاه تخریب و بیشتر زیربنای آن به ساخت بانک ملی بازار اختصاص یافت
pixel