تصاویر از مرحوم محمد عبادی و مرحوم جوان ناکام رضا عبادی

2,523
از طرف برادر بزرگشان امیر عبادی روحشون شاد

رامهرمزآستریک

2 سال پیش
اهل کجا هستید؟؟ بچه ده روزه ای خدا مادر بچه چی کشیده از ناراحتی خداااااااا آخه چرا

رامهرمزآستریک

2 سال پیش
رحمة الله علیهم چرا فوت کردن ناراحت شدم خیییلی
pixel