جشن_کارگاه چهارشنبه سوری یارمهربان

418
در جشن-کارگاه مادر وکودک چهارشنبه سوری، بچه ها از طریق شعر خوانی با مراسم چهارشنبه سوری و مسائل ایمنی آن آشنا شدند، همچنین پذیرایی و مسابقه و بازی های هیجانی توسط مربی کودک، سرکار خانم منیره قناد از دیگر برنامه های جشن بود
pixel