مبحث فشار از علوم تجربی پایه نهم به همراه آزمایش

333
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بابایی یک قزوین در راستای آموزش های مجازی
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel