شما مقصر نیستید!

71

بعضیا معتقداً انقدر توی زندگیشون خرابکاری کردن و مصیبت به بار آوردن که هیچ راهی برای برگشتشون وجود نداره. این یه اشتباهه فاحشه چون برعکس چیزی که تصور شماست، همیشه آدم های آسیب دیده، پذیرش بهتری دارن و به خاطر شرایطشون درک بهتر و شفاف تری از محیط اطرافشون به دست میارن و معمولا به نتیجه بهتری هم میرسن.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده