خصوصی سازی نژادی؟ دو سیاهپوست به جرم ورود دستگیر شدند.

243

قوانین آزاد به هر مدیر رستوران کافه قهوه خانه این اجازه را می دهد که از ورود اشخاصی که قصد سرویس دادن به آنها را ندارد جلوگیری کند مثل خارجی کشیش روحانی گدا کثیف و سیاهپوست و.. خصوصی سازی نژادی قومی دینی در اماکن عمومی که با پول مالیات مردم ساخته می شود ممنوع و حرام است. مثلا مسجد مدرسه دانشگاه ورزشگاه برای همه مذاهب و ادیان آزاد است سرویس بهداشتی بیمارستان اوژانس. مردم آزادی نژادی هم می خواهند

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده