گفت‌وگو دربارۀ کتاب «تفاسیر صوفیانۀ قرآن» ـ رادیو فرهنگ

30
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در گفت‌وگو با برنامۀ چاپ اول پس از معرفی مجموعۀ مطالعات قرآن و حدیثِ انتشارات حکمت، توضیحاتی دربارۀ کتاب «تفاسیر صوفیانۀ قرآن» ارائه می‌دهد.
pixel