اثر شانس و موفقیت در زندگی و کسب و کار ، دکتر اسپرورین

1,161
Karafarinemelli 28 دنبال‌ کننده
دکتر اسپرورین ، کارآفرین و خیر برتر کشور از تاثیر شانس در موفقیت کسب و کار و زندگی خوب میگوید و تعریفی متفاوت از شانس را ارائه میدهد .
Karafarinemelli 28 دنبال کننده
pixel