سنجش آمادگی جسمانی کارکنان یکی از بانک های خصوصی کشور

17,188

برخورداری از آمادگی جسمانی و سلامت فیزیکی و روانی بدون شک از جمله عوامل مهم در استخدام افراد میباشد. این عوامل تاثیر بسزایی روی بهره وری و کیفیت کار کارکنان شما خواهد داشت. از این رو بانک دی با همکاری شرکت ورزشی سفیران سلامت و نشاط اقدام به اجرای طرح سنجش آمادگی جسمانی داوطلبان استخدام نموده است. در این طرح مهمترین ویژگی های آمادگی جسمانی افراد ارزیابی و توصیه لازم برای ارتقای آن ارایه میگردد.