از تست رپید چه می دانید؟ | گپ با دکتر حسینی

778

ابتلا به ایدز در کشورمان روبه افزایش است/ آگاهی عمومی درباره ایدز کم است