برنامه نویسی پیشرفته پارت نهم با اجرای شروین سوری

115

وراثت در کلاس ها ، مفهوم چند ریختی ، اشاره گر this و base

شروین سوری
شروین سوری 246 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…