مستند درون کرم چاله (Through the Wormhole) | قسمت اول | آیا آفریدگاری وجود دارد؟

3,298

بخش ۱: آیا آفریدگاری وجود دارد؟ (?Is There a Creator) آیا جهان به صورت اتفاقی به وجود آمده است یا خدا آن را خلق کرده است و از ما محافظت می کند؟

بچه های قلم
بچه های قلم 1.5 هزار دنبال کننده