گوسفندان دم‌دراز رومانیایی در ایران

166

گوسفندان دم‌دراز رومانیایی در ایران گوسفندان دم‌دراز رومانیایی که چند روزی در فضای مجازی حاشیه‌ساز شده‌اند، برای تنظیم بازار گوشت در کشتارگاه ذبح می‌شوند.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.9 هزار دنبال کننده