کارگاه هوش هیجانی مدرس دکتر یحیی علوی

40
سرکوب احساسات چه تاثیری در زندگی ما می گذارند؟ احساسی بودن چه معایب و مزایی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، قسمتی از کارگاه هوش هیجانی دکتر یحیی علوی را مشاهده بفرمایید.
pixel