پشتیبانی از فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه - ISIX Basic نرم افزار مبتنی بر BIM

168
با ISIX Basic هزینه پروژه را با استفاده از فهارس بهای ابنیه، مکانیک، برق و راه و باند سازمان برنامه بودجه برآورد نمایید. فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه به صورت پیش فرض در نرم افزار تعبیه شده است و فرایند هوشمند سازی آیتم های فهارس بها و ارتباط آنها با فعالیت های اجرایی برقرار می باشد. این فهارس بها هر سال با انتشار نسخ جدید بروزرسانی می شوند. برای اطلاعات بیشتر به سایت نرم افزار مراجعه نمایید:www.isixsoft.com
isixsoft 15 دنبال کننده
pixel