کرونا شانه به شانه تهرانی ها می تازد

371
تا چشم کار می‌کند افراد مختلف اعم از پیر و جوان و زن و مرد بی‌هراس از ویروسی که این روزها شانه به شانه همه، در خیابان‌ها و بازارهای شهر جولان می‌دهد، هیاهویی دوباره به شهر بخشیده‌اند. در حالی که کمی آن‌طرف‌تر بیمارستان‌ها، از بیماران کرونایی لبریز است و هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به صفحه رسمی اینستاگرام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آدرس @sbmuniversity مراجعه کنید.
pixel