انتشار رسمی Siegefall در کافه بازار

120,746

پیرو قرارداد رسمی بازار با Gameloft از این پس می توانید الماس های درون این بازی را به ریال و با اعتبار کافه بازاری و یا کارت های شتاب خریداری نمایید.

کافه بازار
کافه بازار 2.5 هزار دنبال کننده