ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

کاغذ دیواری یا رنگ از زبان مهندس یزدان

510
برای تغییر دیوارها و فضای خونه بلاخره کاغذ دیواری یا رنگ ؟ وضعیت دیوارها، دوام، زمان اجرا، تنوع، قیمت همه در انتخاب تاثیرگذار هستند. در این ویدئو مهندس بابک یزدان در خصوص دلایل انتخاب کاغذ دیواری توضیح می دهند .
pixel