مراحل ساخت اولین مرکز نوآوری صنعت بیمه

147
پلنتُ در محل یک سوله قدیمی بنا شده است. این ویدیو در ۲ دقیقه به شما نشان می دهد چطور در مدت ۳ ماه یک سوله مخروبه تبدیل شد به یک فضای جذاب برای همه کسانی که می‌خواهند با دغدغه نوآوری وارد صنعت بیمه شوند و تحول ایجاد کنند.
pixel