غریبی عباس باهنرنمایی ابوالفضل صابری و گلختمی با نی نوازی عباس صالحی

2,054

پایگاه اطلاع رسانی و اخبار تعزیه کشور ،فروش سی دی و نسخه تعزیه و ارسال پستی به سراسر کشور و ارائه انواع خدمات تعزیه خوانی ((محمد شهبازی_۰۹۱۹۰۸۷۶۰۷۱))