بی مسالگی و بی محتوایی امروز فیلم های کمدی

297

نقد کاتیوشا ساخته علی عطشانی کارگردان پر حاشیه و پر توقیف سینمای ایران