نقض دوباره برجام در آستانه یک سالگی

113

رادیو ایران - 26 دی 95- 08:00| در حالی که این روزها برجام در آستانه یک سالگی قرار دارد آمریکا بعد از تمدید تحریم های آیسا و نقض آشکار برجام، بار دیگر با تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران نشان داد تعهد عملی به اجرای برجام ندارد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده