اصلاح جهت مسیر معابر

66
در این ویدیو نحوه تغییر جهت عبور معابر ثبت شده در نقشه پارسی جو شرح داده شده است. نقشه پارسی جو با زبان شیرین فارسی ساده ترین روش را برای ثبت و ویرایش نقشه ارائه داده است.
pixel