دکتر نصرآبادی... موضوع: نقش اندیشه های جدید در آفرینش اثار سینمایی دانشگاه سپهر

13
سپهر 17 دنبال‌ کننده
برگزاری نشست تخصصی به مناسبت هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان آبان 99
سپهر 17 دنبال کننده
pixel