بیلیچینگ در مطب | کیلینیک دندانپزشکی بیمارستان بهمن

54

مراحل Office Bleaching ( آفیس بلیچینگ یا سفید کردن دندان در کلینیک ) اگر تنها مشکل دندان های شما بدرنگی آنهاست و مشکلی در شکل، سایز، اندازه و فرم دندان ها ندارید و دندان های شما مرتب هستند، بهترین روش جهت اصلاح رنگ دندان های شما درمان بلیچینگ است که کل پروسه این درمان در کلینیک ۴۰ دقیقه ( با در نظر گرفتن آماده سازی قبل از درمان و تمیزکردن دندان ها پس از درمان حدودا یک ساعت و نیم ) طول خواهد کشید. www.BahmanDentalClinic.com