عبور از پل معلق دارای نقص فنی! از مجموعه "عشق من ایران"

225

اعلام خطر رو روی یه پارچه نوشته بودن و پارچه پاره شد بود و ما ندیدم و همین شد دلیل عبو ما از روی پل معلق دارای نقص فنی! پل معلق پیر تقی تو استان اردبیل هست ولی الان نقص فنی داره. بعدا برید :دی www.mehdikavandi.com

pixel