ورزش همگانی و کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت

496
حضور دکتر سجاد احمدی زاد در برنامه از شنبه در شبکه ورزش سیما و صحبت های ایشان پیرامون ورزش همگانی و نقش مؤسسات علمی و آکادمیک دانشگاهی از جمله کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت در پایش سلامت عموم جامعه با کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت همراه باشید آدرس سایت: http://drfitcollege.com شبکه های اجتماعی: @DrFitCollege
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel