سیاه چاله‌ها چیستند؟

909

سیاه چاله در واقع منطقه‌ای از فضا-زمان است که چنان نیروی جاذبه سنگینی دارد که هیچ چیز حتی ذرات و نور هم نمی‌تواند از درون آن فرار کند. تئوری نسبیت عام پیش‌بینی می‌کند که جرم فشرده شده‌ای می‌تواند فضا-زمان را به شکل سیاه چاله تغییر دهد. این موضوع باعث ایجاد منطقه‌ای می‌شود که فرار از آن ممکن نیست به نام افق رویداد. دلیل نام‌گذاری سیاه چاله این واقعیت است که نوری که از افق رویداد می‌گذرد را جذب می‌کند.

roozroid

1 ماه پیش
واقعا عال بود

arash1007

3 ماه پیش
عالی
pixel