خليج فارس، گرما و عشق (هرمزگان)

115

این ویدئو در 3 اپیزود:1- تعمير ديگ بخار نيروگاه در گرماي طاقت فرسا براي جلوگيري از قطع برق شهر 2- آشنایی با جغرافیا، ادبیات و فرهنگ استان هرمزگان 3- تاسیسات مهم استان هرمزگان ساخته شده است. اینفوگرافی زیبا، متن روان و اجرای خوب داریوش کاردان از نکات مثبت این ویدئو است.