زاویه دکتر امیر فتوت؛ استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی

13
دکتر امیر فتوت؛ استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی در گفتگو با خبرنگار زاویه به مناسبت ۵ دسامبر، روز جهانی خاک خاک منبع حیاتی بسیار ارزشمندی است که بدون آن زندگی بشر دچار نقصان می شود. یکی از مشکلات امروزه خاک، آلودگی آن با انواع آلاینده ها از جمله فلزات سنگین می باشد. هر یک از افراد جامعه باید نسبت به اهمیت خاک، آلودگی خاک و حفاظت خاک آگاه شوند. روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel