جلسه هفتم | آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

1,655

جلسه هفتم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.6 هزار دنبال کننده
جهت اطلاع

جهت اطلاع

1 هفته پیش
سانسور کردید؟ همش 40 دقیقه؟