فیلم/ اعترافات هولناک یک داعشی؛ به 250 زن و دختر تجاوز کردم

6,985
اعترافات هولناک یکی از عناصر داعش به نام «انمار» آمده است. این عنصر داعشی جنایتکار اعتراف می کند تقریبا به 50 دختر بچه 15 تا 16 سال و بیش از 200 زن تجاوز کرده است. انمار همچنین اعتراف می کند که 900 نفر را در طول مدت عضویت در این گروه تروریستی کشته است!

ppmml

2 سال پیش
چهرهاشون.مثل شیطان بود
pixel