فیلم شنا بچه ها_آموزش تخصصی شنا کودکان_آموزش حرفه ای واترپلو کرج_تیم واترپلو کرج

1,558

آموزش شناکرج_آموزش واترپلوکرج_ تیم شناکرج_تیم واترپلو کرج_آموزش خصوصی شنا کرج_آکادمی تیرازیس کارنام تنها آکادمی حرفه ای استان البرز در رشته واترپلو در تمامی رده های سنی از ۶ الی ۲۰ سال نماینده استان البرز در لیگ زیر ۱۷ سال کشور در سال ۱۳۹۶ نماینده استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور زیر ۱۲ سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ نماینده استان البرز در مسابقات قهرمانی کشور زیر ۱۴ سال در سال های ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ نماینده