رستوران پارسیان فشم

34

رستوران پارسیان فشم در کنار رودخانه و با صدای دلنشین آن آرامش شما را در روز های تعطیل بیشتر میکند. در این ویدئو با فضای این رستوران آشنا می شوید.

دانویاد
دانویاد 33 دنبال کننده